Sjednica Gradskog vijeća Grada Mostar u ponedjeljak

Na osnovu člana 29. Stava Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj4/04, i „Službeni glasnik Grada Mostara“ broj 8/09),  člana  84. stava 1., i člana 89. stava 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj 12/04) četrdesetdruga redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Mostara održat će se dana 29.04.2024. godine (ponedjeljak), s početkom u 9 sati u sali Gradske vijećnice Grada Mostara (konferencijska sala broj 101).

Za sjednicu je predložen slijedeći Dnevni red:

1. Vijećnička pitanja

2. Usvajanje zapisnika sa 41. sjednice Gradskog vijeća Grada Mostara (Izvjestitelj: Gradonačelnik Grada Mostara)

3. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Mostara za 2024.godinu (smještaj djece u vrtić) (Izvjestitelj: Gradonačelnik Grada Mostara)

4. Odluka o izmjeni i dopuni Proračuna Grada Mostara za 2024.godinu (Crkva Jasenica) (Izvjestitelj: Gradonačelnik Grada Mostara)

5. Odluka o preraspodjeli novčanih sredstava i uvođenju novih pozicija u Proračunu Grada Mostara za 2024.godinu (nova pozicija Urbact IV, Projekat MetaCity) (Izvjestitelj: Gradonačelnik Grada Mostara)

6. Odluka o preraspodjeli novčanih sredstava i uvođenju novih pozicija u Proračunu Grada Mostara za 2024.godinu (nova pozicija ruralni akcelerator) (Izvjestitelj: Gradonačelnik Grada Mostara)

7. Odluka o preraspodjeli novčanih sredstava (Ramazan u Mostaru) (Izvjestitelj: Gradonačelnik Grada Mostara)

8. Odluka o posudbi sredstava (sredstva za izgradnju i opremanje skloništa posudba za realizaciju aktivnosti projekta To 0 Waste  odobrenog u sklopu programa INTERREG IPA CBC HR-BA-ME
(Izvjestitelj: Gradonačelnik Grada Mostara)

9. Odluka o usvajanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Gradske uprave Grada Mostara (Izvjestitelj: Gradonačelnik Grada Mostara)

10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama i naknadama u tijelima vlasti Grada Mostara (Izvjestitelj: Gradonačelnik Grada Mostara)

11. Odluka o davanju suglasnosti za korištenje specijalnih vozila (Izvjestitelj: Gradonačelnik Grada Mostara)

12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvođenju naknade za upotrebu lokalnih prometnica za posebne kategorije vozila na području Grada Mostara – vinjete (Izvjestitelj: Gradonačelnik Grada Mostara)

13. Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m2 korisne stambene površine i visine naknade za pogodnost – rente na području Grada Mostara za 2024.godinu (Izvjestitelj: Gradonačelnik Grada Mostara)

14. Odluka o subvencioniranju prve stambene nekretnine za mlade na području Grada Mostara
(Izvjestitelj: Gradonačelnik Grada Mostara)

15. Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Srednje politehničke škole Mostar
(Izvjestitelj: Gradonačelnik Grada Mostara)

16. Odluka o poništenju Odluke o davanju u zakup poslovnih prostorija Klubu skakača u vodu „Mostari“ iz Mostara (Izvjestitelj: Gradonačelnik Grada Mostara)

17. Odluka o davanju u zakup poslovnih prostorija Klubu skakača u vodu „Mostari“ (Izvjestitelj: Gradonačelnik Grada Mostara)

18. Izvještaj o radu javnog pravobraniteljstva Grada Mostara za 2023.godinu (Izvjestitelj: Gradonačelnik Grada Mostara)

19. Odluka o usvajanju i provođenju Akcijskog plana jačanja društvene kohezija Grada Mostara za razdoblje od 2023 – 2025. (Izvjestitelj: Gradonačelnik Grada Mostara)

20. Lokalni akcijski plan zapošljavanja Grad Mostar 2024 – 2027. (Izvjestitelj: Gradonačelnik Grada Mostara)

21. Odluka o održavanju, upravljanju i davanju u zakup javnih skloništa u Gradu Mostaru (Izvjestitelj: Gradonačelnik Grada Mostara)

22. Program izgradnje i održavanja javnih skloništa i zaklona, odnosno prilagođavanja drugih zaštitnih objekata za sklanjanje za razdoblje 2024 – 2034. godine (Izvjestitelj: Gradonačelnik Grada Mostara)

23. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za izlaganje na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarsku općinu Podvelež (Izvjestitelj: Gradonačelnik Grada Mostara)

24. Odluka o prodaji suvlasničkog dijela nekretnina po pravu preče kupnje po zahtjevu Sesar Zdenko sina Tadije iz Mostara (Izvjestitelj: Gradonačelnik Grada Mostara)

25. Odluka o prodaji suvlasničkog djela nekretnine po pravu preče kupnje, po zahtjevu Ćorić Emira, sina Andrije iz Mostara (Izvjestitelj: Gradonačelnik Grada Mostara)

26. Odluka o prodaji suvlasničkog dijela nekretnine po zahtjevu Ovčine Suada, zastupan po punomoćniku Tule Melći, advokatu iz Mostara (Izvjestitelj: Gradonačelnik Grada Mostara)

27. Odluka o pribavljanju nekretnina u vlasništvu Grada Mostara u naselju Potoci u MZ Bijelo polje u suvlasništvu Japalak Samira i Japalak Fatime iz Mostara (Izvjestitelj: Gradonačelnik Grada Mostara)

28. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva po izgrađenim poslovnim objektom i zemljištem po zahtjevu Ćubela Zdenka (Izvjestitelj: Gradonačelnik Grada Mostara)

29. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva po izgrađenim poslovnim objektom i zemljištem po zahtjevu Zelenika Antonio ? (Izvjestitelj: Gradonačelnik Grada Mostara)

30. Rješenje o izmjeni Rješenja po zahtjevu Veledar Halila sina Zulfe iz Mostara (Izvjestitelj: Gradonačelnik Grada Mostara)

31. Rješenje o odbijanju zahtjeva Knežević Nedeljka zastupanog po punomoćniku advokatu Babić Dušanki (Izvjestitelj: Gradonačelnik Grada Mostara)

32. Rješenje o brisanju zabilježbe zabrane raspolaganja nekretninom po zahtjevu Romić Marka
(Izvjestitelj: Gradonačelnik Grada Mostara)

33. Rješenje o brisanju zabilježbe zabrane raspolaganja nekretninom po zahtjevu Spajić Alfreda sina Ante iz Mostara (Izvjestitelj: Gradonačelnik Grada Mostara)

34. Rješenje o brisanju zabilježbe zabrane raspolaganja nekretninom po zahtjevu Marčink Rajka, sina Stjepana iz Mostara (Izvjestitelj: Gradonačelnik Grada Mostara)

35. Zaključak o ispravci greške po zahtjevu Balić Fahre sina Muše (Izvjestitelj: Gradonačelnik Grada Mostara)

36. Zaključak o ispravci greške po zahtjevu Markić Mate sina Marka iz Mostara (Izvjestitelj: Gradonačelnik Grada Mostara)

37. Zaključak o ispravci greške po zahtjevu Turajlić Habibe iz Mostara (Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara)

38. Zaključak o ispravci greške u Rješenju po zahtjevu Munikoza Juse sina Avde iz Mostar
(Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara)

39. Zaključak o ispravci greške  u Rješenju po zahtjevu Hero Fatime, kći Ramiza iz Mostara
(Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara)

40. Zaključak o ispravci greške po zahtjevu Bulić Šemsa, kći Salke iz Mostara (Izvjestilac: Gradonačelnik Grada Mostara)

Najčitanije

Zastava EU podignuta u Konjicu povodom obilježavanja Dana Europe 2024

Zastava Europske unije simbolično je podignuta na novom vidikovcu...

Grad Mostar: Zalihe izvoda iz matične knjige rođenih na samom kraju

Obavještavamo građane Grada Mostara i korisnike javnih usluga Centra...

U Mostaru predstavljena knjiga don Bojana Ivešića o ‘navodnom Stepinčevom pismu’

Predstavljanje knjige ''Nastanak i uporaba vatikanske verzije 'navodnoga Stepinčeva...

U Mostaru oborena i išarana ploča s prikazom centra “Mevlana”

Oborena je i išarana ploča kojom se najavljuje izgradnja...

Osnovao HDZ četiri godine prije Franje Tuđmana

U nedjelju 14. travnja u Ludwigshafenu je u 80....

DP nakon sastanka s HDZ-om

Dva sata pregovora između predstavnika Domovinskog pokreta i HDZ-a...

Veleposlanik Republike Hrvatske u Republici Albaniji NJ. E. Zlatko Kramarić održao je predavanje studentima Filozofskog fakulteta

Studentima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru veleposlanik Republike Hrvatske...

Dodjela nagrade Petar Miloš – pristiglo 105 kratkih priča

Manifestacija 2. dani Petra Miloša i dodjela nagrada za...